Tag

Fire

от опал  

От опал

Fire opal мааниси. Биз сөйкөлөр, шакектер, шурулар, билерик же кулон катары кесилген же чийки от опал ташы менен бажы жасалгаларын жасайбыз ....
Read More
Fire Agate 

от агат

Өрттүн агаты Ар кандай халцедон - өрт жарым-жартылай баалуу табигый асыл таш, буга чейин борбордук аймактын айрым жерлеринде гана ачылган ...
Read More
ката: Мазмун корголгон !!